torsdag 25 oktober 2012

Cornelia Funke - Månskensdraken

Den här boken handlar en pojke som heter Filip.
Precis när han ska sova så börjar Filips bok att bläddra  av sig
själv. I boken  låg det en silverfärgad drake! Draken behöver
ett gömställe för att det är en riddare som jagar draken och söker
draken. Sen kommer riddaren och då reser Filip sig ur sängen.
Det var riddaren som var på golvet, sen knuffade Filip riddaren
då blir han lika liten som draken.

Inga kommentarer: